Algemene Voorwaarden

Welkom bij Glagoslav Publications Ltd. Door het bezoeken van onze website of een bestelling te plaatsen, gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en ons bedrijf. Alle voorgaande afspraken zijn gebonden aan deze voorwaarden. U gaat er ook mee akkoord dat u onze website niet voor illegale of verboden doelen zult gebruiken.

Intellectueel Eigendomsrecht

Alle intellectueel eigendomsrecht inclusief auteursrecht, merknamen, handelsnamen en andere rechten zijn exclusief eigendom van Glagoslav Publications Ltd.

De inhoud van onze website wordt beschermd onder het Nederlandse auteursrecht. De inhoud omvat teksten, afbeeldingen, logo's, websitedesign, illustraties, nulregels, audio, data en software. De inhoud is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Kopiëren, downloaden, verspreiden, vermenigvuldigen, uitzenden, opslaan of doorverkopen van welke van deze elementen dan ook voor andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur zal worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Verzoeken om boeken te mogen herdrukken of te citeren kunnen gestuurd worden naar ons adres genoemd onder het kopje 'Contact'.

Glagoslav Publications® en Glagoslav® zijn gemeenschapsmerken geregistreerd onder de naam Glagoslav Publications Ltd. Ongeautoriseerd gebruik van de handelsnamen of logo is verboden en zal worden aangemerkt als overtreding.

Verboden gebruik

Het volgende is verboden:

 • Het gebruik van de website voor commerciële doeleinden;
 • Het functioneren van de website hinderen door gebruik van speciale software of andere technologie (inclusief 'spam' berichten);
 • Het gebruik van de website voor ongeautoriseerde of onwettige activiteiten;
 • Overtreding van het intellectueel eigendomsrecht van de eigenaars;

Deze handelingen kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging of (en) eis om schadeloosstelling.

Onze diensten

Onze diensten kunnen te allen tijde worden verwijderd of veranderd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van onze rekening. Indien wij binnen deze periode geen betaling ontvangen hebben, behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren.

We accepteren de volgende betaalmethoden:

 • Bankoverboeking;
 • Credit Card (Visa, MasterCard, AMEX etc.);
 • Debit card (Maestro, Solo, Visa Delta);
 • PayPal;
 • Western Union.

Indien de betaling geschiedt in een buitenlandse valuta (anders dan EURO), berekenen wij de prijs aan de hand van de huidige wisselkoers.

In geval er niet tot betaling voor onze diensten wordt overgegaan, behouden wij ons het recht voor alle transacties van onze kant op te schorten.

Prijs

De prijzen genoemd zijn exclusief BTW en kunnen te allen tijde worden gewijzigd (evenals de beschikbaarheid van bepaalde boeken) tenzij u al een bevestiging van ons heeft ontvangen. Op de factuur zult u de omschrijving en prijs van goederen en diensten die u heeft besteld terugvinden. Verzendkosten, verwerkingskosten en verpakkingsmaterialen zijn niet opgenomen in de prijs van de boeken en worden apart verrekend.

Levering

Wij werken op internationaal niveau samen met onze gelieerde bedrijven. Levering kan daardoor enige tijd duren. De leverdatum wordt genoemd in de bevestiging die u van ons krijgt na ontvangst van uw betaling. In geval de leverdatum niet wordt aangegeven verzoeken wij u een redelijke tijd te wachten. Als het product na deze tijd nog niet geleverd is, neem dan contact met ons op en geef ons een omschrijving van uw bestelling.

Wij willen benadrukken dat wij niet overgaan tot schadeloosstelling van kosten gemaakt door vertraging in bezorging.

Schade/Fouten

Indien de door u ontvangen boeken beschadigd zijn of niet overeenkomen met uw bestelling, neem dan binnen een maand na bezorging contact met ons op. Wij zullen dan zoeken naar een oplossing. Afhankelijk van de situatie zullen wij u vragen uw beschadigde of verkeerde bestelling terug te sturen en het vervangen door een nieuw boek.

Teruggave

Indien beide partijen overeenkomen de lopende transactie te beëindigen, moeten beide partijen alle goederen en voordelen teruggeven aan de tegenpartij. Als het onmogelijk blijkt genoemde voordelen terug te geven, heeft de ontvangende partij recht op compensatie, binnen 30 dagen na het verzoek daartoe van één van de partijen.

Website

Onze website is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Soms is het echter onmogelijk problemen in het functioneren van de site te voorkomen. In die gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor systeemfouten/niet beschikbaar zijn van diensten of verlies van informatie.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen. Dat betekent niet dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op deze websites. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en werkbaarheid van deze sites.

Contract

Uw contract met ons is bindend op het moment dat wij uw order accepteren door u een bevestiging te sturen of door levering van de bestelling maar niet eerder. U bent verplicht ons binnen 14 dagen na vervulling van de contractuele verplichtingen aan onze kant te betalen.

Kinderen onder de 18

Onze website kan door alle leeftijden bezocht worden. Kinderen onder de 18 hebben toestemming van hun ouders nodig om een bestelling te plaatsen.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Glagoslav Publications Ltd kan zowel de Algemene Voorwaarden als de prijsvoorwaarden voor het gebruik van de website zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Wij raden aan onze Algemene Voorwaarden regelmatig door te nemen. Na wijziging van de Algemene Voorwaarden gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

Aansprakelijkheid

Wij  zijn niet aansprakelijk voor:

 • juistheid of toepasselijkheid van de informatie op onze website (gebruikers behoren zelf de betrouwbaarheid van de informatie na te gaan);
 • informatie, materialen en aanbevelingen gedaan door gebruikers van onze website;
 • het gebruik van de informatie op onze website;
 • schade, waaronder directe en indirecte schade, gevolgschade, schade waaraan boetes zijn verbonden of incidenteel, speciale schade, schade aan goodwill en andere schade;

Deze lijst is niet volledig. Wij verklaren ons hierbij niet aansprakelijk tot het wettelijk toegestane maximum.

Privacybeleid

Leest u alstublieft ons privacybeleid, aangezien dit deel uitmaakt van onze Algemene Voorwaarden

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de wet van het Koninkrijk der Nederlanden. Geschillen zullen worden opgelost door de bekwame rechtbanken van Nederland. 

Bookmark and Share
Catalogus 2019

Catalogue 2019

glagoslav-speakers